Anket

Aşağıdaki sorulara basitçe asla, bazen, sıklıkla ya da her zaman şeklinde cevap veriniz.
Asla
Bazen
Sıklıkla
Her Zaman
Tuvalete çıkma alışkanlığım değişkendir.
Seyahate çıktığımda mutlaka ishal olurum.
Düzensiz ve hızlı yemek yerim.
Çok sık kabızlık problemi yaşarım.
Yemeklerden sonra aşırı şişkinlik hissederim.
Çok sık ishal olurum.
Karnıma sancı ve ağrı girdiği olur.
Acil tuvalete gitme ihtiyacım olur.
Yetersiz dışkılama ve dışkıyı boşaltamama hissim olur.
Stresle şikayetlerim artar.